betingelser for brug af kontaktformularen

Tak for din interesse i at blive kontaktet af BIDdanmark ApS

Læs dette før du skriver til os

brug af kontaktformularen

Ved at bede om at blive kontaktet accepterer du nærværende vilkår for vores behandling af dine personoplysninger.

Ved din tilmelding accepterer du at blive kontaktet af os:

BIDdanmark ApS
Spinderihallerne
Kedelbygningen
Spinderigade 11
DK-7100 Vejle

Hvis du har spørgsmål, ønsker at tilbagetrække dit samtykke eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os på mikkel@biddanmark.dk, så vil vi tage hånd om din forespørgsel hurtigst muligt.

Dine personoplysninger bruger vi til
Når du udfylder vores kontaktformular og beder om at blive kontaktet, afgiver du dit navn, dit telefonnummer, din email samt eventuelt en besked til os.

Vi anvender først og fremmest disse oplysninger for at være i stand til at ringe dig op, præcis som du har bedt os om. Men vi bruger også oplysningerne til på forhånd at danne os et indtryk af, hvem vi ringer til, så vi kan give dig den bedst mulige service, når vi kontakter dig.

Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Dine personoplysninger opbevares på ubestemt tid.

Videregivelse
Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. mand.

Overførsel af oplysninger til 3. lande
Dine oplysninger overføres ikke til lande uden for EU og EØS.

Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v.

Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os og vores databehandler (såfremt vi har ud- vekslet oplysningerne med en sådan) jfr. persondataforordningens artikel 17. Denne ret kan du udøve ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og vi sørger for at underrette vores databehandler (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) om at oplysningerne skal slettes, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jfr. persondataforordningens artikel 21. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se www.datatilsynet.dk.

BEMÆRK:

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion på vore hjemmeside biddanmark.dk, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger. Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Klagemuligheder
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Alle oplyste mailadresser anvendes kun ved tilsagn i de respektive mødefora og må kun anvendes i denne sammenhæng af mødedeltagerne. Referater udsendes som fælles mail.

Vi samarbejder kun med it udbydere som sikre vores data efter gældende lovgivning. Vores it-udstyr er ligeledes sikret efter gældende lovgivning.

BIDdanmarks behandling af dine oplysninger
BIDdanmark er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager fra dig. Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven på retsinformation.dk og Databeskyttelsesforordningen.

Kontakt

Telefon

+45 6120 8102

Mail

mikkel@biddanmark.com

Adresse

BIDdanmark ApS
Spinderihallerne
Kedelbygningen
Spinderigade 11
DK-7100 Vejle