Verdensmål nr. 11 & 17

Vi har alle et ansvar, og det er kun os selv der kan gøre noget. Vi skal sammen løse vores største udfordringer, og vi er alle forpligtede til at tage verdens udfordringer alvorligt. Det tager vi meget alvorligt i BIDdanmark.

Mikkel Niess, direktør hos BIDdanmark ApS

Bæredygtigt Business Improvement District (BID)

Vi arbejder med Verdensmål

Vi arbejder målbevidst med FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi har særlig fokus på Verdensmålene 11 og 17.

Verdensmål 11
Verdensmål 11:
GØR BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE.

Undermål 11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande.

Undermål 11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

Undermål 11.A Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, opland og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning.

verdensmål 17
Verdensmål 17:
STYRK DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING OG ØG MIDLERNE TIL AT NÅ MÅLENE.

Undermål 17.17 Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

Nye samarbejder øger livskvaliteten, dynamikken og aktiviteterne. Det giver øget værdi i byerne til gavn for det lokale erhvervsliv, kommunen og borgerne.

Lad os mødes for en BID-snak

Er jeres kommune eller lokalområde godt på vej eller i opstartsfasen med jeres BID?

Så lad os mødes - Vi kommer gerne og fortæller om vores arbejde, holder et foredrag eller hjælper med at facilitere møder.

Når du udfylder formularen, afleverer du dine personlige oplysninger i vores varetægt. Vi lover at passe godt på dem. Læs mere om vores betingelser for brug af kontaktformularen

Kontakt

Telefon

+45 6120 8102

Mail

mikkel@biddanmark.dk

Adresse

BIDdanmark ApS
Torvegade 17E 2sal
DK-7100 Vejle