BidDk preloader

140 mio. kr. skal fremme aktivitet og liv i Danmarks bymidter

For at afværge stagnationen i landets bymidter investerer regeringen 140 millioner kroner i at udvikle og styrke Danmarks bymidter.
levende midtbyer

For at forhindre stagnering af livet og aktiviteten i landets bymidter investerer regeringen 140 mio. kr. til at udvikle og fremme Danmarks bymidter. Erhvervsminister Morten Bødskov har udpeget et udvalg, der skal fordele pengene til initiativskabere over de næste to år.

Regeringen ønsker mere liv i handelsgaderne

For 30 år siden var det i midtbyerne, hvor vi handlede mad til ugen, tøj til børnene og gaver til juleaften. I dag gør flere og flere danskere disse ting over internettet.

Hos BIDdanmark har vi erfaret, at dette er noget, som butikkerne i midtbyerne på tværs af Danmark kan mærke. De butikker og små virksomheder, der stadig er tilbage, vel at mærke. For mange butikker har også allerede oplevet den yderste konsekvens af den manglende aktivitet fra lokale såvel som fra turismen i bymidten. Mange caféer, restauranter og små virksomheder må simpelthen dreje nøglen om.

Den uheldige urbane udvikling er tydelig for alle os, der lever og ånder midt i Danmarks lokale erhvervsliv. Og nu har udviklingen så endelig også affødt en reaktion fra landets politikere, der udmunder sig i konkret, økonomisk hjælp til at vende retningen. Derfor har Danmarks erhvervsminister, Morten Bødskov, nu udpeget et nyt udvalg, der får ansvaret for at fordele 140 mio. kr. til at fremme levende kvarterer, bæredygtighed og mangfoldighed i bymidterne i Danmark.

“Danmark må ikke knække over. Her spiller en bymidte med liv, butikker og lokalt fællesskab en afgørende rolle. Derfor tager vi nu fat på at få skabt mere udvikling i bymidterne i vores landdistrikter.  Udvalget skal finde helt konkrete projekter, som kan understøtte og udvikle vores bymidter, sådan at man har lyst til og mulighed for at købe drømmehuset, starte forretning og skabe sig et liv. For et by med liv gavner både de lokale borgere, forretningerne og skaber fundamentet for turister,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Stigende nethandel og indkøbscentre uden for centrum

Problemet med det manglende liv i bycentrene er ikke nyt. I stedet har problemet gradvist fået lov til at vokse sig større, i takt med, at danskernes tillid til den bekvemmelige e-handel er steget.

Allerede i 2020 blev der af den daværende regering sat et fokus på de igangværende krisetegn, stærkt hjulpet på vej af coronakrisen. Partnerskabet for Levende Bymidter blev nedsat, og i maj året efter udgav de en rapport med en diagnosticering af problemerne i de danske bymidter:

“… mange mindre og mellemstore byer oplever i dag, at bymidten er udfordret, og at der er begyndende krisetegn med flere tomme butikker og færre kunder. De udfordringer, som bymidterne står over for, er store og komplekse og hverken ejendomsejere, butiksindehavere, kommuner eller borgere kan løse dem alene. Der er tale om grundlæggende forandringer i familieog hverdagsliv, der sammen med øget e-handel og konkurrence fra butikker og butikscentre uden for bymidten, fordrer en løbende og omfattende omstilling af bymidten til i højere grad at møde de nye behov for oplevelser, fritidsliv og gode mødesteder.”

Denne omfattende omstilling af Danmarks bymidter kræver bl.a. nye samarbejdsformer, strategisk planlægning, omstillingsparathed – og i høj grad også indsigter og løsningsforslag i noget, der for mange er en helt ny problemstilling.

Konkrete initiativer og inspiration fra udlandet

I Danmark har vi længe haft tradition for, at ansvaret for bymiljøet, byfornyelse og drift af de offentlige byrum – herunder bymidterne – ene og alene tilfalder kommunen.

At regeringen nu kommer ud med en konkret, målrettet økonomisk pakke, der skal hjælpe kommunerne med at vende den uheldige nationale udvikling, er derfor noget ganske nyt i Danmark.

Men selvfølgelig dikterer denne tradition ikke, at butiks- og ejendomsejere ikke selv kan gøre noget. Dét er præcis hvad vi lever og ånder for hos BIDdanmark: At facilitere og drive en kultur, hvor opblomstrende samarbejder og fælles initiativer mellem disse interessenter kan være med til at supplere de initiativer, som kommunen søsætter. Det er en bykultur, der giver mening.

Dét er hele ideen med BID’s – Business Improvement Districts. Det er en betegnelse, der dækker over fælles initiativer mellem erhvervsdrivende, ejendomsejere og kommuner, der sammen arbejder for at forny, forskønne og “opgradere” bybilledet. 

Danmarks bymidter og BID´s – Business Improvement Districts

Et BID kan handle om mange ting: stemninger i byrummet, byplanlægning, attraktioner, historiefortælling, udviklingsprojekter, lokale oplevelser og begivenheder, samt socialt engagement – ja, kort sagt alt, der kan være med til at skabe mere byliv i gadebilledet. Det stiller krav til interessenternes kreativitet og evner til byomdannelse. Målet med et BID er, at man kan få et kvarter eller en bydel til at fremstå mere attraktivt for alle, der færdes i området.

BID’s har længe været populære i udlandet – særligt i USA, hvor man har tradition for at kombinere private initiativer, nabolagets engagement og kræfterne i lokalsamfundet med kommunal støtte og rådgivning. 

Men de senere år har konceptet også vundet indpas i Danmark. Og dette allerede med flere succeshistorier at fortælle fra byernes gader. Mikkel Niess, indehaver af BIDdanmark, fortæller herunder om hvordan et BID-initiativ f.eks. fik genskabt livet og aktiviteten i den nordlige del af Vejles gågade.

Man holder møde en gang om måneden, nogle gange to gange om måneden, og der sidder man egentlig og taler om helt lavpraktiske ting, som: Hvad kan vi gøre i næste uge? Hvad kan vi gøre om en måned? Hvad for nogle aktiviteter skal vi lave? Ejendomsejerne begynder også at byde ind med at sige: Hvad kan jeg gøre nede foran min ejendom for at ejendommen stiger i værdi? Butiksejerne laver aktiviteter for, at deres butik får noget mere omsætning. Og så er kommunen med inde over, fordi de kan byde ind med forskellige faciliteter til at hjælpe de her butikker. Det kan være parkeringspladser, det kan være belysning, det kan være helt elementære ting på torvet, osv.” fortæller Mikkel Niess, indehaver af BIDdanmark.

Hos BIDdanmark håber vi, at de 140 mio. kr. fra regeringen kan være med til at bakke op om endnu flere BID-initiativer i Danmarks byer i de kommende år.

“Vi ved, at BID’s virker, og vi har en afprøvet model. Kan vi kombinere nogle flere offentlige midler med et fortsat højt engagement fra de forskellige interessenter kan vi komme rigtig langt for at genskabe levende bymidter rundt omkring i Danmark over de kommende år,” siger Mikkel Niess.

Hvordan de 140 mio. kr. til Danmarks bymidter helt konkret skal fordeles ved vi ikke endnu. Det er dét, det af erhvervsministeren udpegede udvalg skal forholde sig til nu.


Kilde: Danmarks bymidter via ritzau