BidDk preloader

BIDdanmark

-MODELLEN

(Den frivillige BID-model)

En overordet beskrivelse af hvad BIDdanmark-modellen handler om

4 step
løb

BID Danmark

-MODELLEN

En overordet beskrivelse af hvad BIDdanmark-modellen handler om

model_mobile
løb

Hvad er BIDdanmark-modellen

BID (Business Improvement Districts) og vores Danske BID-model er et privat-offentlig bysamarbejde også kaldet POB, hvor alle parter byder aktivt ind. Det kræver engagement, vilje og ressourcer. Der arbejdes med mange forskellige ting i hvert BID. Det kan være byudvikling, midtbystrategier, små og store aktiviteter, større investeringer, simple og effektive investeringer, samarbejde, netværk, kriminalitets­forebyggelse, tekniske løsninger, fælles idéer og realisering af dem.

For en kommune betyder det en fleksibel model til at skabe resultater på kort og lang bane sammen med erhvervsliv og borgere i et lokalområde. Erhvervslivet, kommunen og borgerne er med til at træffe beslutninger og fører samtidig beslutningerne ud i livet.

BIDdanmark-modellen kan bruges i erhvervslivet og lokalområdet

For alle betyder det en direkte og åben dialog  om, hvad der er vigtigt og ønskes prioriteret i netop deres lokalområde.

For detailhandleren, cafeer, restaurenter og nattelivet betyder det, flere kunder, bedre omsætning, læring og inspiration, nye forretningsområder, og et stærkt netværk på tværs i hele området. 

For handelsforeningen betyder det, flere medlemmer, en stærk ekstern sparringspartner, tættere dialog med alle i området ikke kun egne medlemmer, og flere hænder til at hjælpe i dagligdagen.

For ejendomsejeren  et mere attraktivt område, potentielt flere intresserede lejere og derved en forøgelse af ejendommens værdi.

For kultur og foreningslivet betyder det tættere kontakt med alle i området, hjælp og sparring, og nye muligheder for samarbejde.

For kommunen betyder det en tæt dialog med hele området. Et sted hvor ting hurtigt kan afprøves, et netværk der kan bruges når der skal informeres, eller når et område skal omdannes.

Læs Realdanias beskrivelse af BID

BIDdanmark-modellen kan bruges i erhvervslivet og lokalområdet