BidDk preloader

Detailhandlen i midtbyerne er under hårdt pres

Her er Mikkel Niess, direktør i BIDdanmark syn på det pres detailhandlen, i de danske bymidter udsættes for - Han belyser også hvad der kan gøres ved det.
biddanmark nyheder shopping randers

Her er mit syn på det pres detailhandlen, i de danske bymidter udsættes for og hvad vi kan gøre ved det?

Hvad er årsagen til det hårde pres mod butikkerne i centrum af de danske byer. Der er flere faktorer der spiller ind som jeg ser det. De to største i min optik er internettet og kommunal planerne.

Synergieffekter i bymidten er vigtig

Etablering af store butikker og samling af disse udenfor bymidten som et slags “aflastningsområde” er en svær manøvre i forhold til bymidten. Det har indflydelse på bymidtens tiltrækningskraft, når man spreder handlen over flere områder, herved mindskes mulighederne for at butikkerne kan drage den synergi, der ligger i at være mange i samme område.

Kunderne vil nu ofte “nøjes” med at handle i de butikker der ligger i aflastningsområdet. I værste fald kan det betyde at butikkerne i bymidten på sigt forsvinder. Holder man derimod fast ved, at nye større butikker skal ligge i bymidten i forbindelse med den etablerede handel. Så vil man skabe de synergieffekter der ligger i at samle handlen.

Har man derimod spredt handlen fra bymidten til et større handelsområde, har man et såkaldt aflastningsområde. Det kan også være en fordel, især hvis man har større boligområder i området og flere på vej. Men det kræver en vis størrelse by at gøre dette. Ja og så kræver det ekstra fokus på den eksisterende midtby, dette via kommunal planerne, og en målrettet indsats i midtbyen.

BID-løsning er et stor plus

Her viser det sig at BID (Business Improvement Districts) er vigtige og effektive i begge områder, det samler alle aktører i områderne. De kan se lokalplanerne, støtte dem, udfordre dem og udvikle deres område. Deltagerne ved hvad der sker i deres område, og mange af dem har hånden på kogepladen hver dag.

Etablerer man et BID skal det ske i samarbejde med kommunen, detailhandlen og ejendomsejerne. Det har vist sig at det ofte er ganske små ting der skal til for at rykke på det helt store områder.

Når man sidder sammen med detail, kommune, ejendomsejere, foreninger og andre interessenter, som mine erfaringer har vist at det ikke er uvæsentligt hvordan man strukturerer et BID. Det skal finansieres af kommunen og gerne Detailhandelen. Men møderne skal faciliteres af en ekstern. Dette for at holde følelser, politik og ”gamle dage” ude. En ekstern facilitator der har kendskab til det politiske spil, detailhandlen, ejendomsejerne og foreningerne. Kan skære igennem, og styre mødet i den rigtige retning frem mod udvikling.

Vi har etableret et BID i Børkop, som på kort tid har vist sig at være yderst effektivt, læs om det her:

– I næste blog vil jeg komme ind på hvad detailhandlen kan gøre ved den stigende handel på internettet, eller hvad den ikke gør.

Det kræver ganske få investeringer at komme i gang, og giver udvikling, vækst og samskabelse der er helt fantastisk. Det vigtige er at der hurtigt sker noget, meget gerne efter et eller to møder. Det giver det momentum og den fremdrift der på sigt bliver et kendetegn for BID driften.