BidDk preloader

Helsingør Kommune

BIDdanmark er med til at skabe et attraktivt handelsmiljø
i Helsingør Kommune

Helsingør Kommune

En levende bymidte udgør hjertet af lokalsamfundet i en by som Helsingør. Helsingør Kommune i Nordsjælland har brug for en stærk bymidte. Derfor arbejdes der ihærdigt på at forbedre det offentlige rum, hvilket skaber en forøget livskvalitet og en stærk handelskultur.

Helsingør Kommunes mission er at fremme en handelsstruktur, der inviterer til både flere handlende og fælles oplevelser. Altså skabe en bymidte, hvor hver enkelt forretning bidrager til det dynamiske byliv.

Helsingør Kommune i tal

Helsingør Kommune nærmer sig 63.000 indbyggere, en dynamisk motor for lokal økonomisk vækst. Diversiteten blandt borgerne understøtter et bredt handelsudbud og stimulerer forretningslivet.

Gennem nøje tilrettelagte initiativer arbejdes der konstant på at tiltrække nye kunder og fastholde de lokale borgere.

De erhvervsdrivendes engagement i byens liv er en katalysator for fællesskabet. Deres deltagelse i byudviklingsprojekter, markedsdage og kulturelle arrangementer skaber et dynamisk miljø, der stimulerer til vækst og fastholder Helsingør som en fremtrædende handelsdestination i regionen.

Links til referencer og omtale:

  • Helsingør skal have mere liv i gågaden – læs her
  • Butiksindehavere glade for opstartsmøde – læs her

BIDdanmark faciliterer BID´s i Helsingør

I Helsingør Kommune er implementeringen af Business Improvement Districts (BID’s) en fundamental strategi for at vitalisere bymidten. Ved at samle erhvervsaktørerne om fælles mål og tiltag, skabes der grundlag for en stærkere handelsstruktur.

BIDdanmark-konceptet fremmer synergier mellem unikke butikker og det offentlige rum. Dette øger områdets tiltrekningskraft og skaber dynamik i bykernen.

Gennem BID’s bliver det muligt at koordinere resurser og indsats på tværs af Helsingørs handelsspektrum, hvilket sikrer en holistisk tilgang til byudviklingen. Initiativet understøtter ikke blot de eksisterende butikkers konkurrencekraft, men tiltrækker også nye forretninger.

Strategien bevæger sig ud over den traditionelle detailhandel og omfatter et bredt spekter af aktiviteter, herunder kulturarrangementer og kvalitetsforbedringer af det offentlige rum. Dette beriger bybilledet i Helsingør, og bidrager til en levende og gæstfri bymidte.

Vi skaber attraktive bymidter sammen

Hos BIDdanmark er vores mission at forvandle bymidter til dynamiske mødesteder for alle borgere. Et tæt samarbejde mellem handlende, handelsforeninger og kommunen er afgørende for Helsingør Kommunes bymidters fremtid.

For de lokale erhvervsdrivende og Helsingør Kommune udgør sammenhold rygraden i et sundt handelsliv. Dette giver genklang i de unikke butikker, der findes i Helsingør.

BIDdanmark understøtter innovative koncepter, der kan differentiere og styrke det lokale handelsliv. Fra den grundlæggende planlægning til den egentlige implementering arbejder BIDdanmark målrettet på at vitalisere Helsingør Kommunes bymidte.

Samarbejde er en vigtig brik

Helsingør Kommune er en livlig og dynamisk kommune, der altid er på udkig efter innovative løsninger for at højne borgernes livskvalitet.

Men vi skal i arbejdstøjet i Helsingør og samarbejdet er en vigtig brik. Ligesom i mange andre byer, opleves der en stigning i tomme lejemål, og en tilbagegang i turismen fra Sverige. Det skal der gøres noget ved.

Vi starter BIDdanmarks indsats i Havnekvarteret, Stjernegade og Bjerggade i samarbejde med Helsingør Handel og Helsingør Kommune.

Samarbejdet med BIDdanmark understreger kommunens engagement i at fremme økonomisk vækst, sikkerhed og samhørighed i Helsingørs centrum.

Helsingør Kommune kontakt.
BIDdanmark kontakt.