BidDk preloader

Horsens har knækket koden til butiksdød

I Horsens har de knækket koden til butiksdød. En stærk indsats i midtbyen gør at der støttes op om gadens tiltag omkring "Street of fame".
Bo i Horsens "Street of fame" i Graven

Nye aktiviteter på “Street of fame” i Graven, Horsens

Minimum 7 nye butikker på vej i Horsens de næste måneder.

Opskriften:
En stærk indsats i midtbyen bla. bestående af en Erhvervschef der aktivt deltager i møder, dialog og trækker i trådene, en Citychef der markedsfører byen, er synlig i gaden, laver spændende aktiviteter, og deltager aktivt i møder. En Kommune der i flere år har investeret i byrum, belægning, byudvikling og detailhandlen. 

Tre aktive BID og by-samarbejder i byens sidegader og pressede områder som BIDdanmark faciliterer. Vi faciliterer by-samarbejder mange steder i Danmark. Med vores hjælp til BID-facilitering sikre du at der er momentum og fremdrift i et område. BID-facilitering med en ekstern konsulent der har en stærk detailhandelserfaring er nøglen til at et BID der virker.

På billedet er det den lokale ejendomsmæglere i Horsens der støtter op, og bruger gadens tiltag i markedsføringen.

Hold øje med Horsens.