BidDk preloader

Vi styrker samarbejdet i byerne, og sammen laver vi levende bymidter

De levende bymidter er lokalområdets pulserende kerne – og en essentiel del af enhver by uanset størrelse. Vi har en model og relevant erfaring.
levende bymidter

Levende bymidter er lokalområdets pulserende kerne – og en essentiel del af enhver by uanset størrelse. Den levende bymidte er blandt de primære faktorer i moderne byudvikling, da den er væsentlig for det lokale handelsliv og er med til at give byen identitet og sjæl.

De levende bymidter er lokalmiljøets hjerte

I takt med at onlinehandlen har overtaget markedet fra mange af de fysiske butikker, er det væsentligt, at den lokale bymidte styrkes, hvilket især gør sig gældende i landets mindre byer. Hvis al handel foregår over nettet, er det på bekostning af lokalmiljøet.

Læs også: 140 mio. kr. skal fremme aktivitet og liv i Danmarks bymidter.

Der er dog håb i sigte, for udviklingen kan vendes, så den digitale handel ikke er ensbetydende med dødsstødet til de hyggelige handelsstrøg og lokale butikstorve rundt om. Bymidten er måske mere vigtig for det lokale handelsliv, end det var tilfældet før i tiden.

Bymidten fungerer som lokalmiljøets pulserende nerve, der tiltrækker både lokale, turister, initiativtagere, nye beboere og alt andet, der hører sig til i en levende og attraktiv by. Det hele er med til at skabe en levende bymidte til glæde for borgere, turister, foreninger og erhvervsdrivende.

Bymidten er vigtig for handelslivet og lokalmiljøet

En by, der ikke er i udvikling, er i afvikling. Det er derfor vigtigt, at lokalmiljøet aktiveres, når der skal skabes en attraktiv, spændende og levende bymidte, som byder på gode handelsmuligheder og oplevelser for unge såvel som gamle.

Det er her, BIDdanmark kommer ind i billedet. BID står for Business Improvement Districts, og det er netop, hvad BIDdanmark arbejder med – byudvikling. De er en flok erfarne kræfter, som brænder for byudvikling og som kender virkeligheden ude i handelsgaderne.

BIDdanmark har skabt deres egen udviklingsmodel, som samler lokale kræfter og hjælper dem med at gøre byen attraktiv. Det gælder både lokale forretninger, foreninger og borgere – og dét skaber resultatet.

BIDdanmark-modellen er testet med succes i mere end 30 byer over hele Danmark, og resultaterne taler deres eget sprog. BIDdanmark har blandt andet haft succes med at styrke bymidterne i Gladsaxe, Haderslev, Tønder, Haslev, Holstebro, Hvidovre, Albertslund, Tønder, Løgumkloster, Agerskov og mange flere steder rundt i Danmark.

Indgående kendskab til detailhandlen sikrer byudvikling

Når en bymidte skal styrkes, er det vigtigt, at de lokale kræfter bliver inddraget, så de kan være med til at skabe rammerne for fremtidens bymidte. BID-modellen er et privat-offentligt bysamarbejde, som også kaldes for POB.

Her byder alle parter aktivt ind, og det kræver engagement, vilje og ressourcer. Der arbejdes med mange forskellige ting i BID, og det kan eksempelvis være midtbystrategier, byudvikling, små og store aktiviteter, samarbejder, netværk, tekniske løsninger og lignende.

Det er en fleksibel model, som skaber resultater på kort og lang sigt i samarbejde med byens erhvervsliv og borgere. Alle er med til at træffe de beslutninger, som ender med at danne rammen omkring den nye levende bymidte i lokalområdet.

Bymidten er essentiel for detailhandlen

En by skal være i udvikling, hvis den skal kunne rumme byens borgere og være attraktiv. Det er væsentligt, at bymidten fungerer som et samlingspunkt, der binder byens handelsliv sammen til glæde for både borgere, turister og erhvervslivet.

Det kræver et indgående kendskab til detailhandlen at skabe en aktiv bymidte, og derfor er BID-facilitatoren altid en person, som selv har arbejdet i branchen. Relevant erhvervserfaring fra detailbranchen og kompetencer indenfor det offentlige er en væsentlig kombination, der er med til at skabe BIDdanmarks succes.

Samarbejde er nøglen til en levende bymidte

Hvis en by skal være et attraktiv sted for både byens borgere, turister og erhverv, er det vigtigt, at både politikere, handelsforeninger, kommune, kultur og lokale kræfter samarbejder omkring bæredygtige og lokale udviklingsprojekter.

Læs også: Levende bymidter øger livskvaliteten i bylivet

Et BID – Business Improvement District – betyder, at alle i lokalområdet går sammen for at skabe en levende by. BIDdanmark er allerede en essentiel del af lokalmiljøet i flere danske byer, hvor de har været med til at skabe og udvikle attraktive og trygge byrum, som samler lokale og tiltrækker nye borgere.

BIDdanmark skaber værdi, og ved, hvad der skal til, for at skabe effektiv sammenhængs- og samarbejdskraft i lokalmiljøerne rundt omkring i Danmark. Derfor er det altid med udgangspunkt i samarbejde mellem lokale kræfter, når fremtidens levende bymidte samles.

Den levende bymidte er vigtig for erhvervslivet og lokalområdet

Det er væsentligt, at der er en direkte og åben dialog om, hvad der skal prioriteres, når et lokalområdet skal styrkes, da det har en direkte indflydelse på alle borgere og erhvervsdrivende i området.

Fordele ved BIDdanmark´s levende bymidter

  • Detailhandlen, caféerne, restauranterne og nattelivet får flere kunder, bedre omsætning, nye forretningsområder samt læring og inspiration fra et stærkt netværk på tværs af hele lokalområdet.
  • Handelsforeningerne får flere medlemmer, tættere dialog med alle i området, flere hænder til at hjælpe samt en stærk ekstern samarbejdspartner, der kan bidrage til at skabe øget vækst.
  • Udlejere får et mere attraktivt område, flere interesserede lejere og dermed også en forøgelse af ejendommens værdi.
  • Kultur og foreningslivet opnår tættere kontakt med alle i lokalområdet, samt hjælp, sparring og nye muligheder for samarbejde.
  • Kommunen får en tæt dialog med alle parter i lokalområdet, og det giver mulighed for hurtigt at afprøve nye tiltag.

    Det er altså alle, der får glæde af en aktiv og levende bymidte, som fungerer som sammenhængskraft i byen. Alle aktører kan drage nytte af det opsving, som by- og erhvervsudvikling afføder.

BIDdanmark-modellen forhindrer spøgelsesbyer

Internethandlen har i flere år haft en negativ indflydelse på de lokale handelsmiljøer og dermed bymidter. Den store markedsandel, som internethandlen dækker over, kan mærkes rundt omkring i de danske provinsbyer.

Der er udsigt til langt flere lukkede butikker, caféer og spisesteder, hvis ikke der igangsættes en indsats, som vender tendensen. Handelsbyerne kan ikke overleve, hvis der ikke er kunder i butikkerne, og det er derfor vigtigt, at de lokale kræfter arbejder sammen.

Kun et bredt samarbejde blandt byens erhvervsdrivende, foreninger, restauratører, borgere og politikere kan skabe levende bymidter, som er attraktive at besøge. Derfor skal fællesskaberne i lokalmiljøerne styrkes, så den lokale kreativitet og handlekraft kan spire.

Erfaringerne viser, at det skaber positive resultater, når alle samarbejder omkring at skabe en attraktiv bymidte – og det er ikke bare midlertidigt. BIDdanmark har allerede haft succes med at vende spøgelsesbyer til levende byer, der summer af energi, kreativitet og glæde.